Úřední deska 2019

Popis dokumentu Odkaz Vyvěšeno Svěšeno
Informace o konání 11. zasedání Informace o konání ZO 18.12.2019 31.12.2019
Zápis ze 10. zasedání ZO Zápis ze zasedání 07.12.2019 31.12.2019
Kalkulace ceny vody pro rok 2020 Voda - kalkulace 04.12.2019 31.12.2019
Záměr obce prodat nemovitý majetek Z5_2019 Záměr Z5_2019 04.12.2019 31.12.2019
Informace o konání 10.zasedání Zastupitelstva obce Informace o konání 10. ZO 18.11.2019 29.12.2019
Zápis ze zasedání ZO Zápis ze zasedání 14.11.2019 28.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 RO 6/2019 06.11.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtu 2020 - Mikroregion Brněnec Návrh rozpočtu Mikroregion Brněnec 23.11.2019 31.12.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí Tabulka vlastníci 16.09.2019 31.12.2019
Vyhláška Ministerstva zemědělství Vyhláška 16.09.2019 31.12.2019
Poskytnutí informace 106/1999 Sb. Poskytnutí informace 22.08.2019 31.12.2019
Poskytnutí informace 106/1999 Sb. Poskytnutí informace 10.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 RO 5/2019 13.06.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 RO 4/2019 07.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 RO 3/2019 07.05.2019 31.12.2019
Výzva MAS Výzva MAS 02.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 2/2019 Rozpočtové opatření 2/2019 30.03.2019 31.12.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci NIV 2019 15.03.2019 16.09.2019
Výzva MAS Výzva MAS 02.03.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 1/2019 RO 1/2019 10.02.2019 31.12.2019
Výzva MAS Výzva MAS 04.02.2019 31.12.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 15.12.2018 31.12.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 Rozpočet 2019 15.12.2018 31.12.2019
Informace o konání 9. zasedání ZO Informace 9. zasedání ZO 22.10.2019 01.11.2019
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 13.10.2019 01.11.2019
Návrh Rozpočtu na rok 2020

Návrh Rozpočtu 2020

Příloha č. 1
13.10.2019 01.11.2019
Záměr obce směnit pozemky

Záměr Z4/2019

16.9.2019 12.10.2019
Zápis z 8. zasedání ZO Zápis 8. zasedání ZO 16.09.2019 28.09.2019
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Želivsko Informace 8. zasedání 26.08.2019 06.09.2019
Dražební vyhláška Dražební vyhláška 01.08.2019 29.08.2019
Veřejná vyhláška LHO LHO veřejná vyhláška 02.07.2019 29.07.2019
Veřejná vyhláška Vyhláška 20.06.2019 15.07.2019
Zápis ze zasedání ZO 08.06.2019 Zápis 13.06.2019 31.07.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Informace 08.06.2019 22.05.2019 08.06.2019
Záměr obce pronajmout pozemek Záměr Z3 07.05.2019 08.06.2019
Zápis ze zasedání ZO 27.04.2019 Zápis 07.05.2019 31.05.2019
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5.2019 Oznámení 27.04.2019 26.05.2019
Veřejná vyhláška - Finanční úřad Veřejná vyhláška 24.04.2019 29.05.2019
Veřejná vyhláška - Magistrát města Brna Veřejná vyhláška 24.04.2019 28.05.2019
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Oznámení 24.04.2019 27.04.2019
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Želivsko Informace o konání ZO 14.04.2019 27.04.2019
Záměr Z2/2019 Záměr Z2/2019 30.03.2019 27.04.2019
Záměr Z1/2019 Záměr Z1/2019 30.03.2019 27.04.2019
Návrh Závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018

Měsíční výkaz Fin k 31.12.2018

Zpráva za rok 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018

Výkaz zisku a ztrát za rok 2018 a příloha

Rozvaha za rok 2018

Zpráva
04.04.2019 02.05.2019
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Želivsko 23.03.2019 Zápis ze zasedání 30.03.2019 30.04.2019
Určení okrsku Želivsko Okrsek 30.03.2019 25.05.2019
Stanovení minimálního počtu členů volební komise okrsku Želivsko pro volby do Evropského parlamentu Stanovení počtu členů 20.03.2019 25.05.2019
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Závěrečný účet
Zpráva
15.03.2019 30.06.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2018 Rozpočtové opatření 05.01.2019 05.02.2019
Záměr Z6/2018 Záměr Z6 15.12.2018  
Schválený Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017  ZÚ - Zpráva za rok 2017

ZÚ - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2017
ÚZ - Rozvaha 2017
ÚZ - Výkaz zisku a ztrát 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

Zpráva - kontrola hospodaření 17.5.2018
 16.06.2018  2.5.2019
Informace o konání Zastupitelstva 23.03.2019 Informace o konání 02.03.2019 23.03.2019
Zápis ze zasedání ZO 26.01.2019 Zápis ze ZO 26.01.2019 04.02.2019 15.03.2019 
Sčítání zvěře - určení termínu Určení termínu sčítání zvěře 12.01.2019 15.03.2019
Operační program VPP Operační program VPP 12.01.2019 30.03.2019
Informace o konání Zastupitelstva obce 26.1.2019 Informace o konání ZO 05.01.2019 26.01.2019
Zápis ze zasedání ZO 29.12.2018 Zápis 05.01.2019 26.01.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemku Tabulka 03.10.2018 15.03.2019
 Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec  Zpráva o výsledku přezkoumání

Výkaz plnění rozpočtu

Příloha 2017
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva závěrečný účet 2017

 29.03.2018  15.03.2019