Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Záměr prodeje nemovitostí Z5/2018 Z5/2018 15.09.2018 06.10.2018
Záměr prodeje nemovitostí Z4/2018 Z4/2018 15.09.2018 06.10.2018
Oznámení voličům o době a místě konání voleb

Oznámení voličům

15.09.2018 13.10.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

15.09.2018 31.12.2018
Územní plán Deštná

Oznámení
Textová část
Srovnávací text
Obrázek č.1
Obrázek č.2

12.09.2018 30.09.2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Svolání OVK

29.08.2018 09.09.2018
Informace o konání Zastupitelstva obce Želivsko

Informace o konání ZO

29.08.2018 08.09.2018
Informace volebním stranám - volební okrsek

Volební okrsek Želivsko

15.08.2018 06.10.2018
Zápis ze zasedání ZO

Zápis

15.08.2018  
Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření 5/2018

01.08.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření 4/2018

23.06.2018 31.12.2018
Schválený Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

ZÚ - Zpráva za rok 2017
ZÚ - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2017
ÚZ - Rozvaha 2017
ÚZ - Výkaz zisku a ztrát 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

Zpráva - kontrola hospodaření 17.5.2018
16.06.2018 30.6.2019
Stanovení počtu členů do zastupitelstva obce

Počet členů

16.06.2018 06.10.2018
Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb.

Odpověď

06.06.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 12.5.2018 31.12.2018
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec

Zpráva o výsledku přezkoumání
Výkaz plnění rozpočtu

Příloha 2017
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva závěrečný účet 2017

29.03.2018  
Výzva -  sociální podnikání Výzva 14.03.2018 30.06.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Rozpočtové opatření 2/2018 24.02.2018 31.12.2018
Mikroregion Brněnec - Oznámení Mikroregion Brněnec 20.01.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření  č.1/2018

Rozpočtové opatření 1/2018

Rozpočtové opatření 1/2018

06.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Želivsko Střednědobý výhled 06.01.2018 31.12.2018
Schválený Rozpočet na rok 2018 - Želivsko Schválený rozpočet 2018 06.01.2018 31.12.2018