Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022

20.4.2022 31.12.2022
Zápis z 29. zasedání

Zápis z 29. zasedání

20.4.2022 30.4.2022
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce

Informace - 9.4.2022

30.03.2022  9.4.2022
Veřejná vyhláška - ÚP Želivsko

Veřejná vyhláška

24.03.2022  30.4.2022
Územní plán Želivsko - Návrh zprávy o uplatňování ÚP Želivsko

Oznámení MěÚ Svitavy

Návrh zprávy

23.3.2022 23.4.2022
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec  za rok 2021

Rozvaha

Výkaz pro plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání

 

28.02.2022  30.6.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 23.02.2022 31.12.2022
Zápis z 28. zasedání Zápis ze zasedání 23.02.2022 15.3.2022
Sčítání zvěře Sčítání zvěře 18.02.2022 27.2.2022
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Informace o konání 28. zasedání 02.02.2022 12.2.2022
Rozpočtové opatření 8/2021 Rozpočtové opatření 8/2021 05.01.2022 31.12.2022
Zápis ze zasedání Zastupitelstva 30.12.2021 Zápis 30.12.2021 05.01.2022 20.01.2022
Výroční zpráva Výroční zpráva 05.01.2022 31.12.2022
Schválená cena vodného 2022 Vodné 2022 08.12.2021 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Schválený SVR 08.12.2021 2022
Schválený rozpočet na rok 2022 Rozpočet na rok 2022 08.12.2021 2022
 Schválená účetní závěrka za rok 2020  

Inventarizační zpráva za rok 2020

Příloha 2020

Rozvaha 2020

Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
 21.06.2021 2022
 Schválený závěrečný účet za rok 2020

Měsíční výkaz Fin-12M

Zpráva za rok 2020 

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020
 21.06.2021 2022