Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Návrh Závěrečného účtu a Účetní závěrka

ZÚ - Zpráva za rok 2017
ZÚ - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2017
ÚZ - Rozvaha 2017
ÚZ - Výkaz zisku a ztrát 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

Zpráva - kontrola hospodaření 17.5.2018

 

17.05.2018 15.06.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání
opatření obecné povahy - Územní plán Želivsko
Veřejná vyhláška - ÚP Želivsko 16.5.2018 02.06.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 12.5.2018 31.12.2018
Zápis ze zasedání ZO 04.05.2018

Zápis

12.5.2018 17.05.2018
Finanční úřad -  Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

21.04.2018 29.05.2018
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec

Zpráva o výsledku přezkoumání
Výkaz plnění rozpočtu

Příloha 2017
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva závěrečný účet 2017

29.03.2018  
Výzva -  sociální podnikání Výzva 14.03.2018 30.06.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Rozpočtové opatření 2/2018 24.02.2018 31.12.2018
Mikroregion Brněnec - Oznámení Mikroregion Brněnec 20.01.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření  č.1/2018

Rozpočtové opatření 1/2018

Rozpočtové opatření 1/2018

06.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Želivsko Střednědobý výhled 06.01.2018 31.12.2018
Schválený Rozpočet na rok 2018 - Želivsko Schválený rozpočet 2018 06.01.2018 31.12.2018
Závěrečný účet a Účetní závěrka za rok 2016
obec Želivsko
ÚZ - Inventarizační zpráva
ÚZ - Rozvaha
ZÚ - Zpráva
ZÚ - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zpráva - Kontrola hospodaření 05.05.2017
14.6.2017