Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Volby - svolání zasedání

Volby - svolání 20.09.2017  

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Nemovitosti

20.09.2017  

Veřejná vyhláška - MZe

Veřejná vyhláška

20.09.2017

07.10.2017

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Želivsko

Informace

4.9.2017

21.10.2017

Informace o konání Zastupitelstva 15.09.2017

Info 23.ZO

30.8.2017

15.09.2017

Odpověď na žádost dle 106/1999 Sb.

Odpověď

22.8.2017

31.12.2017

Veřejná vyhláška - veřejná dražba

Veřejná vyhláška

9.8.2017

29.9.2017

Poskytnutí informace

Poskytnutí informace

4.8.2017

31.12.2017

Zápis ze zasedání ZO konaného 21.7.2017

Zápis ze zasedání

2.8.2017

31.8.2017

Zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí Z7

Záměr Z7

2.8.2017

31.8.2017

Zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí Z6

Záměr Z6

2.8.2017

31.8.2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření

2.8.2017

31.12.2017

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu

Územního plánu Želivsko

Veřejná vyhláška - ÚP Želivsko

22.07.2017

13.9.2017

Oznámení - Projednání návrhu zadání územního plánu Rudná

Oznámení

Návrh zadání - ÚP Rudná

12.7.2017

13.8.2017

Nařízení města Svitavy - záměr zadat
zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města Svitavy

28.6.2017  

Odpověď na žádost dle 106/1999 Sb.

Odpověď

28.6.2017  

Rozpočtové opatření č.j. 2/2017

RO 2/2017

28.6.2017  31.12.2017

Záměr obce prodat nemovitý majetek Z5/2017

Záměr Z5/2017

20.6.2017  

Záměr obce prodat nemovitý majetek Z4/2017

Záměr Z4/2017

20.6.2017  

Zápis ze zasedání ZO konaného 09.06.2017

Zápis ze zasedání 09.06.2017

20.6.2017  

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva

27.05.2017  

Závěrečný účet a Účetní závěrka za rok 2016

 

ÚZ - Inventarizační zpráva
ÚZ - Rozvaha
ZÚ - Zpráva
ZÚ - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zpráva - Kontrola hospodaření 05.05.2017

 

05.05.2017  
Poskytnutí informace

Poskytnutí informace

06.04.2017 31.12.2017
Poskytnutí informace

Poskytnutí informace

Příloha č. 1

11.3.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření 1/2017 Rozpočtové opatření 1/2017 2.3.2017 31.12.2017
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 2.3.2017  
Rozpočet Rozpočet 2017 22.02.2017 31.12.2017
Rozpočtový výhled obce Želivsko 2015-2018 Rozpočtový výhled obce Želivsko 2015-2018 22.02.2017 31.12.2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Poskytnutí informace 22.02.2017 31.12.2017