• Na úřední desce je zveřejněn Návrh rozpočtu na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu obce Želivsko.
  • V sobotu 21.10.2017 budou úřední hodiny zrušeny.
  • Záměry obce prodat nemovitý majetek jsou zveřejněný na úřední desce.
  • Informace volebním stranám: Obec Želivsko nemá plochy pro vylepení plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
  • Na úřední desce je zveřejněna Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu Územního plánu Želivsko.
  • Změna úředních hodin! Od 03.05.2017 budou úřední hodiny vždy:

    - v sobotu od 17:00 do 18:00;

    - ve středu od 16:00 do 17:00.

 

  • Zastupitelstvo obce Želivsko schválilo Sazebník úhrad dle zákona 106/1999 Sb.