• Záměry obce prodat nemovitý majetek jsou uveřejněny na úřední desce.
  • Na úřední desce je zveřejněna Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu Územního plánu Želivsko.
  • Změna úředních hodin! Od 03.05.2017 budou úřední hodiny vždy:

    - v sobotu od 17:00 do 18:00;

    - ve středu od 16:00 do 17:00.

 

  • Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Dokument je zveřejněn na úřední desce.

 

  • Zastupitelstvo obce Želivsko schválilo Sazebník úhrad dle zákona 106/1999 Sb.