Úřední deska 2017

Popis Odkaz Vyvěšeno Svěšeno
       
Informace o konání ZO Informace o konání ZO 19.10.2017 27.10.2017
Záměr obce prodat nemovitý majetek Z9/2017 Záměr Z9/2017 08.10.2017 28.10.2018
Záměr obce prodat nemovitý majetek Z8/2017 Záměr Z8/2017 08.10.2017 28.10.2017
Volby - informace občanům Volby 30.9.2017 22.10.2017
Zápis ze zasedání ZO 15.09.2017 Zápis 30.09.2017 31.10.2017
Volby - svolání zasedání Volby - svolání 20.09.2017 21.10.2017
Veřejná vyhláška - MZe Veřejná vyhláška 20.09.2017 07.10.2017
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Želivsko Informace 4.9.2017 21.10.2017
Informace o konání Zastupitelstva 15.09.2017 Info 23.ZO 30.8.2017 15.09.2017
Veřejná vyhláška - veřejná dražba Veřejná vyhláška 9.8.2017 29.09.2017
Zápis ze zasedání ZO konaného 21.7.2017 Zápis ze zasedání 2.8.2017 31.08.2017
Zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí Z7 Záměr Z7 2.8.2017 31.08.2017
Zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí Z6 Záměr Z6 2.8.2017 31.08.2017

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu

Územního plánu Želivsko

Veřejná vyhláška - ÚP Želivsko 22.07.2017 13.09.2017
Oznámení - Projednání návrhu zadání územního plánu Rudná

Oznámení

Návrh zadání - ÚP Rudná
12.7.2017 13.08.2017
Záměr obce prodat nemovitý majetek Z5/2017 Záměr Z5/2017 20.6.2017  
Záměr obce prodat nemovitý majetek Z4/2017

Záměr Z4/2017

20.6.2017  
Zápis ze zasedání ZO konaného 09.06.2017

Zápis ze zasedání 09.06.2017

20.6.2017 31.8.2017
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

2.3.2017 20.09.2017
Informace o konání ZO 21.07.2017

Informace o konání ZO

12.7.2017 21.7.2017
Projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Brněnec

Zpráva

Oznámení
07.06.2017 30.06.2017
Informace o konání Zastupitelstva obce 09.06.2017 Info ZO 28.05.2017 09.06.2017
Veřejná vyhláška - Finanční úřad Veřejná vyhláška - FÚ 26.04.2017 30.05.2017
Záměr obce prodat nemovitý majetek

Záměr

23.04.2017 31.05.2017
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

Příloha č.1 - výkaz FIN 2-12M

Účetní závěrka za rok 2015

Příloha č.1 - Inventarizační zpráva

Zpráva o přezkumu hospodaření ze dne 26.5.2016
22.02.2017 30.06.2017
Zápis ze zasedání ZO 14.04.2017 Zápis 23.04.2017 03.05.2017
Závěrečný účet Mikroregion Brněnec Závěrečný účet Mikroregion Brněnec 17.04.2017 06.05.2017
Informace o konání zasedání ZO 14.04.2017 17_2017 26.03.2017 14.04.2017
Veřejná vyhláška - Obvodní báňský úřad Veřejná vyhláška 18.3.2017 05.04.2017
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva 24.02.2017 Zápis 24.02.2017 2.3.2017 31.03.2017
Záměr obce prodeje nemovitých věcí Z1/2017 Záměr Z1/2017 2.3.2017 31.03.2017
Záměr obce prodeje nemovitých věcí Z2/2017 Záměr Z2/2017 2.3.2017 31.03.2017
Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu

Návrh - Slatina

Návrh - Slatina
22.02.2017 25.03.2017
Sčítání zvěře Sčítání zvěře 11.02.2017 25.03.2017
Informace o konání 19. zasedání 24.02.2017 Info 24.02.2017 11.02.2017 24.02.2017
Veřejná vyhláška - Obvodní Báňský úřad Veřejná vyhláška 11.02.2017 01.03.2017
Opatření obecné povahy - odchylný postup pro
usmrcování kormorána velikého

Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška

22.01.2017 28.02.2017
Zápis ze zasedání ZO 30.12.2016

1_2017 zápis

08.01.2017 28.01.2017
Upozornění - žádosti obecní úřad Želivsko

Upozornění - žádosti

1.1.2017  
Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování
kormorána velikého

Příloha

Veřejná vyhláška
28.12.2016 23.01.2017
Informace o konání ZO 30.12.2016 Info ZO 18.12.2016 31.12.2016
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Nemovitosti 27.9.2016 11.2.2017