Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva 16.9.2022 27.9.2022
Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva obce 31. zasedání Zastupitelstva 31.8.2022 10.9.2022
Oznámení voličům Oznámení voličům 29.8.2022 24.9.2022
Vyrozumění o termínu a místu školení volební komise Školení komise 29.8.2022 15.9.2022
Oznámení o 1. zasedání volební komise  1. zasedání  24.8.2022  29.8.2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  Informace - okrsky  27.7.2022 24.9.2022
Stanovení počtu členů volební komise  Počet členů - volby  13.7.2022  24.9.2022
Stanovení počtu volených členů zastupitelstva  Stanovení počtu členů zastupitelstva  29.6.2022  24.9.2022
Záměr obce Z1/2022  Záměr obce Z1/2022  29.6.2022  30.8.2022
Návrh Účetní závěrky za rok 2021  

Rozvaha

Výkaz

Inventarizační zpráva

Příloha
 3.6.2022  25.6.2022
Návrh Závěrečného účtu za rok 2021  

Výkaz FIN

Přezkum hospodaření za rok 2021

Zpráva za rok 2021
 3.6.2022  25.6.2022
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec  za rok 2021  

Rozvaha

Výkaz pro plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání
 28.2.2022  30.6.2022
 Schválená účetní závěrka za rok 2020  

Inventarizační zpráva za rok 2020

Příloha 2020

Rozvaha 2020

Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
 21.6.2021  29.6.2022
Schválený závěrečný účet za rok 2020

Měsíční výkaz Fin-12M

Zpráva za rok 2020 

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020
 21.6.2021  29.6.2022
 Zápis z 29. zasedání  Zápis z 29. zasedání  20.4.2022 30.4.2022
 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce  Informace - 9.4.2022  30.3.2022 9.4.2022
 Zápis z 28. zasedání  Zápis ze zasedání  23.2.2022 31.12.2022
 Sčítání zvěře  Sčítání zvěře  18.2.2022 27.2.2022
 Informace o zasedání Zastupitelstva obce  Informace o konání 28. zasedání  2.2.2022 12.2.2022
 Zápis ze zasedání Zastupitelstva 30.12.2021  Zápis 30.12.2021  5.1.2022 20.1.2022