Úřední deska 2019

Popis dokumentu Odkaz Vyvěšeno Svěšeno
Rozpočtové opatření č. 8/2018 Rozpočtové opatření 05.01.2019 05.02.2019
Záměr Z6/2018 Záměr Z6 15.12.2018  
Schválený Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017  ZÚ - Zpráva za rok 2017

ZÚ - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2017
ÚZ - Rozvaha 2017
ÚZ - Výkaz zisku a ztrát 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

Zpráva - kontrola hospodaření 17.5.2018
 16.06.2018  2.5.2019
Informace o konání Zastupitelstva 23.03.2019 Informace o konání 02.03.2019 23.03.2019
Zápis ze zasedání ZO 26.01.2019 Zápis ze ZO 26.01.2019 04.02.2019 15.03.2019 
Sčítání zvěře - určení termínu Určení termínu sčítání zvěře 12.01.2019 15.03.2019
Operační program VPP Operační program VPP 12.01.2019 30.03.2019
Informace o konání Zastupitelstva obce 26.1.2019 Informace o konání ZO 05.01.2019 26.01.2019
Zápis ze zasedání ZO 29.12.2018 Zápis 05.01.2019 26.01.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemku Tabulka 03.10.2018 15.03.2019
 Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec  Zpráva o výsledku přezkoumání

Výkaz plnění rozpočtu

Příloha 2017
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva závěrečný účet 2017

 29.03.2018  15.03.2019