Úřední deska 2016

Popis Odkaz Vyvěšeno Svěšeno
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 18.11.2016

Zápis

Znak
27.11.2016 17.12.2016
Mikroregion - návrh rozpočtu na rok 2017 a výhled

Mikroregion

Výhled
23.11.2016 15.12.2016
Informace o konání zastupitelstva 18.11.2016 Info ZO 18.11.2016 09.11.2016 18.11.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 30.10.2016 18.11.2016
Výsledky hlasování v okrsku Želivsko výsledky hlasování 08.10.2016 30.10.2016
Záměr pronájmu nemovitých věcí Záměr z7 08.10.2016 05.11.2016
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného 23.09.2016

Zápis

Příloha č. 1
Příloha č.1
1.10.2016 19.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Informace volby

17.9.2016 08.10.2016
Odvolání kandidáta - Krajský úřad Pardubického kraje odvolání 12.09.2016 8.10.2016
Informace volebním stanám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 7. a 8. října 2016

Informace okrsek

20.8.2016 8.10.2016
Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce  23.09.2016

Zastupitelstvo 23.09.2016

03.09.2016 23.09.2016
Veřejná vyhláška - MŽP, odbor druhové ochrany

Veřejná vyhláška - příloha

Veřejná vyhláška
08.08.2016 11.09.2016
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva 29.07.2016 Zápis 29.07.2016 08.08.2016 31.08.2016
Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zadání územního plánu Želivsko Veřejná vyhláška - ÚP Želivsko 13.07.2016 17.08.2016
Informace o konáni 15. zasedání Zastupitelstva 29.07.2016 Zastupitelstvo 29.07.2016 14.07.2016 29.07.2016
Záměr obce prodat nemovitý majetek č.j. Z6/2016 Záměr Z6/2016 25.06.2016 29.07.2016
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce 17.06.2016 Zápis 25.06.2016 09.07.2016
Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce 27.5.2016 Zápis 27.5.2016 10.06.2016 30.06.2016
Záměr obce prodat nemovitý majetek č.j. Z5/2016 Záměr Z5/2016 02.06.2016 29.06.2016
Záměr obce prodat nemovitý majetek č.j. Z4/2016 Záměr Z4/2016 02.06.2016 29.06.2016
Záměr obce prodat nemovitý majetek č.j. Z3/2016 Záměr Z3/2016 02.06.2016 29.06.2016
Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva 17.06.2016 Info ZO 17.6.2016 02.06.2016 18.06.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5
01.06.2016 17.6.2016
Upozornění - příjem žádostí obecní úřad Želivsko

Upozornění - příjem žádostí

27.05.2016  
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

Příloha č.1 - výkaz FIN 2-12M

Účetní závěrka za rok 2015

Příloha č.1 - Inventarizační zpráva

Zpráva o přezkumu hospodaření ze dne 26.5.2016
27.05.2016 17.06.2016
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci Nedostečně určitě identifikovaní vlastníci 07.03.2016 06.06.2016
Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva Informace o konání ZO 14.05.2016 27.05.2016
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec za rok 2015 ZÚ Mikroregionu Brněnec 2015 28.04.2016 18.05.2016
Oznámení - zveřejnění návrhu Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje
Oznámení 28.04.2016 31.05.2016
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016

Veřejná vyhláška

28.04.2016 31.05.2016
Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích

Veřejná vyhláška
Příloha - přechodné dopravní značení

21.04.2016 09.05.2016
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ

Oznámení BPEJ

14.04.2016 01.05.2016
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce

Zápis 25.03.2016

01.04.2016 18.04.2016
 Veřejná vyhláška -  oznámení o projednávání návrhu
zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Smržov

Veřejná vyhláška - Horní Smržov

09.03.2016 31.03.2016
 Informace o konání 12.zasedání Zastupitelstva 25.3.2016

Informace o konání ZO 25.03.2016

07.03.2016 28.03.2016
 Záměr obce Z2/2016

Záměr č.j. Z02/2016

29.02.2016 25.03.2016
 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Želivsko

Zápis 12.02.2016

20.02.2016 11.03.2016
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

18.02.2016 31.03.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření

images/EUD/03.NPPD.pdf

images/EUD/03.NPPO.pdf

images/EUD/03.NPPL.pdf
20.01.2016 29.02.2016
 Informace o konání Zastupitelstva 12.02.2016 Informace 12.02.2016 01.02.2016 12.02.2016
 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitých věcí images/EUD/02.Zamer.pdf 08.01.2016 07.02.2016
 Zápis ze zasedání ZO 30.12.2015 images/EUD/01.Zapis30.12.2015.pdf 07.01.2016 31.01.2016