Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Želivsko v roce 2015

  1. Zápis 30.1.2015
  2. Zápis 20.02.2015
  3. Zápis 13.03.2015
  4. Zápis 08.05.2015
  5. Zápis 03.07.2015 - Ustavující zasedání
  6. Zápis 17.07.2015
  7. Zápis 28.08.2015
  8. Zápis 30.10.2015      Příloha
  9. Zápis 27.11.2015    
  10. Zápis 30.12.2015

 

 Závěrečný účet obce Želivsko za rok 2014

Zpráva - Závěrečný účet obce Želivsko za rok 2014

 

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015

 

Úřední deska 2015

 

Popis  Odkaz Vyvěšeno Svěšeno
 Změna úřední desky od 01.02.2016  Změna úřední desky  21.12.2015          31.01.2016       
 Přerušení dodávky el.energie 05.01.2015  Přerušení dodávky el.energie  21.12.2015  11.01.2016
 Informace o konání ZO 30.12.2015  Informace o konání ZO 30.12.2015  11.12.2015  04.01.2016
 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou
označeni v kn dostatečně určitě
 Výzva  11.12.2015  30.01.2016

 Seznam nemovitostí s nedostatečně
 identifikovaným vlastníkem ke dni 1.11.2015

 Seznam nemovitostí  11.12.2015  30.01.2016
 Odstávka systému - Žádosti OP a CD  Odstávka systému OP  08.12.2015  08.01.2016
 Zápis ze zasedání ZO 27.11.2015  Zápis ze ZO 27.11.2015  04.12.2015  24.12.2015
 Vyložení návrhu BPEJ v kat.území Želivsko  BPEJ  02.12.2015  09.01.2016
 Rozpočet Mikroregion Brněnec na rok 2016  Rozpočet Mikroregion 2016  27.11.2015  15.12.2015
 Platba daně z nemovitých věcí přes SIPO  Finanční úřad SIPO  26.11.2015       31.12.2015     
 Informace o konání ZO 27.11.2015  Informace o konání ZO 27.11.2015  19.11.2015  30.11.2015
 Zápis ze zasedání 30.10.2015  Zápis 30.10.2015  06.11.2015  14.12.2015
 Protokol o kontrole MVČR  Protokol o kontrole MVČR  06.11.2015  14.12.2015
 Obecně závazná vyhláška 2/2015  OZV 2/2015  03.11.2015  30.11.2015
 Upozornění - taktické cvičení  Taktické cvičení HZS  23.10.2015  02.11.2015
 Informace o konání ZO 30.10.2015  Informace o konání ZO 30.10.2015  09.10.2015  30.10.2015
 Návrh rozpočtu na rok 2016  Návrh rozpočtu 2016  06.10.2015  30.10.2015
 Zápis ze zasedání ZO 28.08.2015  Zápis 28.08.2015  04.09.2015  15.09.2015
 Záměr Z1/2015  Záměr Z1/2015  04.09.2015  30.09.2015
 Odečty  Odečty  04.09.2015  14.09.2015
 Aktualizace BPEJ  Aktualizace BPEJ  03.09.2015  21.09.2015
 Seznam nemovitostí s nedostatečně
 identifikovaným vlastníkem
 Seznam nemovitostí  03.09.2015  03.11.2015
 Obecně závazná vyhláška 1/2015  OZV 1/2015  31.08.2015  31.12.2015
 Informace o konání ZO 28.08.2015  Info o konání ZO 28.08.2015  18.08.2015  28.08.2015
 Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.  Poskytnutí informace  31.07.2015  31.12.2015
 Informace o povinném subjektu  Informace o povinném subjektu  27.07.2015  31.12.2015
 Návrh údržby obecních pozemků  Návrh údržby obecních pozemků  24.07.2015  24.08.2015
 Zápis ze zasedání ZO 17.07.2015  Zápis 17.07.2015  24.07.2015  10.08.2015
 Návrh rozpočtu na rok 2015  Návrh rozpočtu 2015  22.07.2015  14.08.2015
 Informace o konání ZO 17.07.2015  Informace o konání ZO 17.07.2015  10.07.2015  20.07.2015
 Zápis ze zasedání ZO 03.07.2015  Zápis 03.07.2015  10.07.2015  22.07.2015
 Výroční zpráva za rok  2014  Výroční zpráva za rok 2014  08.07.2015  31.12.2015
 Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014

Závěrečný účet - výkaz FIN 2-12 M
Závěrečný účet - zpráva
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014
Účetní závěrka - inventarizační zpráva za rok 2014
Účetní závěrka - rozvaha
Účetní závěrka - výkaz zisku a ztrát
Účetní závěrka - Příloha

 24.06.2015  20.07.2015
 Informace o konání ZO 03.07.2015  Informace o konání ZO 03.07.2015  23.06.2015  05.07.2015
 Oznámení volby 13.6.2015  Oznámení volby  26.05.2015  15.06.2015
 Zápis ze zasedání ZO 08.05.2015  Zápis 08.05.2015  15.05.2015  27.05.2015
 Informace o konání ZO 08.05.2015  Informace o konání ZO 08.05.2015  30.04.2015  11.05.2015
 Závěrečný účet Mikroregion za rok 2014  Závěrečný účet Mikroregion 2014  29.04.2015  15.05.2015
 Volby - volební okrsek  Informace volby  28.04.2015  13.06.2015
 Veřejná vyhláška - oznámení  Veřejná vyhláška
 Veřejná vyhláška
 Veřejná vyhláška
 Veřejná vyhláška
 29.04.2015  22.06.2015
 Veřejná vyhláška - Finační úřad  Veřejná vyhláška FÚ  28.04.2015  03.06.2015
 Zápis ze ZO 13.03.2015  Zápis 13.03.2015  20.03.2015  01.04.2015
 Informace o konání ZO 13.03.2015  Informace ZO 13.03.2015  04.03.2015  13.03.2015
 Zápis ze ZO 20.02.2015  Zápis 20.02.2015  27.02.2015  10.03.2015
 Rozpočtové provizorium  Rozpočtové provizorium  27.02.2015  18.03.2015
 Informace o konání ZO 20.02.2015  Informace o konání ZO 20.02.2015  12.02.2015  20.02.2015
 Seznam nemovitostí s nedostatečně
 identifikovaným vlastníkem
 Seznam nemovitostí  12.02.2015  27.02.2015
 Zápis ze ZO 30.01.2015  Zápis 30.01.2015  05.02.2015  13.02.2015