Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce
Informace o konání 11. zasedání 21.2.2024  

Sčítání zvěře 2024

Sčítání zvěře

03.02.2024  

Nařízení KVS

Nařízení

03.02.2024  

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva 2023

05.01.2024  2024

Rozpočtové opatření 7/2023

Rozpočtové opatření 7/2023

05.01.2024  2024

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva

05.01.2024  

Schválená cena vody 2024

Vodné 2024

6.12.2023  2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

SDVR

6.12.2023  2024

Schválený Rozpočet na rok 2024

Rozpočet 2024

6.12.2023 2024

Obecně závazná vyhláška - místní poplatek odpad

Oznámení o vyhlášení předpisu

OZV místní poplatek odpad

 

25.10.2023  2024

Obecně závazná vyhláška - místní poplatek ze psů

Oznámení o vyhlášení předpisu

OZV místní poplatek ze psů

25.10.2023  2024

Schválený Závěrečný účet za rok 2022

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 31.12.2022

Souhrnná zpráva za rok 2022

Zpráva o přezkoumání hospodaření
28.6.2023 2024

Schválená Účetní závěrka za rok 2022

Rozvaha 2022

Výkaz zisku a ztráty 2022

Příloha 2022

Inventarizační zpráva za rok 2022

 

28.6.2023 2024