Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Rozpočtové opatření 7/2019 RO 7/2019 06.01.2020 15.02.2020
Záměr obce prodat nemovitý majetek Z1_2020 Záměr Z1_2020 06.01.2020 15.02.2020
Zápis ze zasedání ZO 28.12.2019 Zápis 28.12.2019 06.01.2020 15.02.2020
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3

VV - Aktualizace zásad územního rozvoje PK

04.12.2019  
Veřejná vyhláška - Odbor dopravy

VV - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích

04.12.2019  
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 06.11.2019

2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Schválený rozpočet

06.11.2019 2020
Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018

Měsíční výkaz Fin k 31.12.2018

Zpráva za rok 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018

Výkaz zisku a ztrát za rok 2018 a příloha

Rozvaha za rok 2018

Zpráva

02.05.2019  2020