Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Informace o konání Zasedání zastupitelstva 20.7.2018

Informace o konání ZO 20.7.2018

11.7.2018 20.7.2018
Zápis ze zasedání ZO 15.06.2018

Zápis

23.06.2018 30.06.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření 4/2018

23.06.2018 31.12.2018
Schválený Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

ZÚ - Zpráva za rok 2017
ZÚ - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2017
ÚZ - Rozvaha 2017
ÚZ - Výkaz zisku a ztrát 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

Zpráva - kontrola hospodaření 17.5.2018
16.06.2018 30.6.2019
Stanovení počtu členů do zastupitelstva obce

Počet členů

16.06.2018 06.10.2018
Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb.

Odpověď

06.06.2018 31.12.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání a zveřejnění
návrhu zadání změny Z 1 ÚP Deštná

Veřejná vyhláška

Textová část

31.5.2018 1.7.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 12.5.2018 31.12.2018
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec

Zpráva o výsledku přezkoumání
Výkaz plnění rozpočtu

Příloha 2017
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva závěrečný účet 2017

29.03.2018  
Výzva -  sociální podnikání Výzva 14.03.2018 30.06.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Rozpočtové opatření 2/2018 24.02.2018 31.12.2018
Mikroregion Brněnec - Oznámení Mikroregion Brněnec 20.01.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření  č.1/2018

Rozpočtové opatření 1/2018

Rozpočtové opatření 1/2018

06.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Želivsko Střednědobý výhled 06.01.2018 31.12.2018
Schválený Rozpočet na rok 2018 - Želivsko Schválený rozpočet 2018 06.01.2018 31.12.2018