Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Návrh Rozpočtu na rok 2018 - Mikroregion Brněnec Návrh Rozpočtu - Mikroregion Brněnec 17.11.2018 06.12.2018
Zápis ze zasedání ustavujícího zasedání ZO Zápis 3.11.2018 10.11.2018 29.12.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018 10.11.2018 31.12.2018
Návrh Rozpočtu na rok 2018 Návrh Rozpočtu na rok 2019
Příloha č. 1
10.11.2018 29.12.2018
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 10.11.2018 29.12.2018
INFZ - odpověď INFZ 22.10.2018 31.12.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Informace o konání ZO 22.10.2018 04.11.2018
Výsledky hlasování v okrsku Želivsko - Senát II. kolo Senát II. kolo 22.10.2018 03.11.2018
Výsledky hlasování v okrsku Želivsko - Zastupitelstvo Zastupitelstvo 06.10.2018 03.11.2018
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemku Tabulka 03.10.2018  
Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření

15.09.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření 5/2018

01.08.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření 4/2018

23.06.2018 31.12.2018
Schválený Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

ZÚ - Zpráva za rok 2017
ZÚ - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2017
ÚZ - Rozvaha 2017
ÚZ - Výkaz zisku a ztrát 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

Zpráva - kontrola hospodaření 17.5.2018
16.06.2018 30.6.2019
Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb.

Odpověď

06.06.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 12.5.2018 31.12.2018
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec

Zpráva o výsledku přezkoumání
Výkaz plnění rozpočtu

Příloha 2017
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva závěrečný účet 2017

29.03.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Rozpočtové opatření 2/2018 24.02.2018 31.12.2018
Mikroregion Brněnec - Oznámení Mikroregion Brněnec 20.01.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření  č.1/2018

Rozpočtové opatření 1/2018

Rozpočtové opatření 1/2018

06.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Želivsko Střednědobý výhled 06.01.2018 31.12.2018
Schválený Rozpočet na rok 2018 - Želivsko Schválený rozpočet 2018 06.01.2018 31.12.2018